Välkommen till vår Felanmälan.

På denna sidan kan ni som hyresgäster till oss skriva eran felanmälan själva utan att behöva ringa!

Obsavera att detta inte gäller akuta fel och brister


  • De personuppgifter som du lämnar i felanmälan kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna utföra den åtgärd som ni begär.

    Uppgifterna kommer endast att behandlas inom bostadsföretaget. Du har rätt att gratis en gång om året få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas. Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas.

    Personuppgifterna om dig kommer bara att behandlas under den tid som ni är hyresgäst hos oss eller har någon annan anknytning till oss så som obetalda hyror.